Bariere intra / interrelaţionare / comunicare
Anima Plecând de la multiplele roluri pe care actul comunicării îl implică şi anume acela de a transmite informaţii , de a ne face înţeleşi, de a stabili relaţii, de a rezolva probleme şi eventuale conflicte survenite, nu de puţine ori constatăm că mesajul transmis suferă anumite transformări .Aceste transformări se datorează barajelor, blocajelor şi barierelor biopsihosocio - comportamentale.


Plecând de la multiplele roluri pe care actul comunicării îl implică şi anume acela de a transmite informaţii , de a ne face înţeleşi, de a stabili relaţii, de a rezolva probleme şi eventuale conflicte survenite, nu de puţine ori constatăm că mesajul transmis suferă anumite transformări .Aceste transformări se datorează barajelor, blocajelor şi barierelor biopsihosocio - comportamentale. Printre aceste bariere amintim:


►diferenţe de percepţie – noi oamenii suntem diferiţi unii de ceilalţi iar această diferenţă se datorează modului nostru de a gândi, de a simţi,  de a reacţiona fapt care ne face să fim unici.  Aceasta unicitate dă o notă de valoare personalităţii noastre; modul în care noi privim lumea este influenţat de experienţele noastre anterioare, astfel că persoane de vârste diferite, naţionalităţi, culturi, educaţie, ocupaţie, sex, temperamente etc. vor avea alte percepţii şi vor interpreta situaţiile în mod diferit. Diferenţele de percepţie sunt considerarate adevărate  piedici în transmiterea mesajelor.
►concluzii grăbite – cu subiectivismul nostru vedem ceea ce dorim să vedem şi auzim ceea ce dorim să auzim, evitând să recunoaştem realitatea în sine ( ceea ce în mod real există).  Aceasta ne poate duce la ceea ce se spune "a face doi plus doi să dea cinci".
►stereotipii comportamentale - învăţând permanent din experienţele proprii, vom întâmpina riscul de a trata diferite persoane ca şi când ar fi una singură: "Dacă am cunoscut un inginer (student, maistru, negustor, etc.) i-am cunoscut pe toţi”.
►lipsa de cunoaştere - este aproape imposibil  să comunicăm eficient cu cineva care are o educaţie diferită de a noastră, ale cărei cunoştiinţe în legătură cu un anumit subiect în discuţie sunt mult mai reduse. Ca acest lucru să fie posibil,  este necesară o anumită îndemânare din partea celui care comunică. El trebuie să fie conştient de discrepanţa între nivelurile de cunoaştere şi să se adapteze în consecinţă.

►lipsa de interes - este una din cele mai mari probleme şi mai frecvente bariere ce trebuiesc depăşite.  Acolo unde lipsa de interes şi de înţelegere este evidentă,  trebuie să se acţioneze cu abilitate pentru a direcţiona mesajul astfel încât să corespundă intereselor şi nevoilor celui care primeşte mesajul.
►dificultăţi în exprimare - dacă emiţătorul are probleme în a comunica, în a găsi cuvinte  potrivite pentru a-şi exprima ideile, aceasta va fi sigur o barieră în comunicare şi, inevitabil acesta va trebui să-si îmbogăţeasca vocabularul.
►emotivitatea - emiţătorilor şi receptorilor de mesaje poate fi de asemenea o barieră. Emoţia puternică este răspunzătoare de blocarea, paralizarea aproape completă a actului comunicării. O metodă de a împiedica acest blocaj constă în evitarea comunicării atunci când emiţătorii sunt afectaţi de emoţii puternice. Totusi, uneori, cel care primeşte mesajul poate fi mai puţin impresionat de o persoană care vorbeşte fără emoţie sau entuziasm, considerând-o plictisitoare - astfel că emoţia poate deveni un catalizator al comunicării.
►personalitatea - nu doar diferenţele dintre tipurile de personalităţi pot crea probleme, ci, deseori, propria noastră percepţie a persoanelor din jurul nostru este afectată şi, ca urmare, comportamentul nostru influenţează pe acela al partenerului comunicării. "Ciocnirea personalităţilor" este una dintre cele mai frecvente cazuri ale eşecului în comunicare. Nu întotdeauna suntem capabili să influenţăm sau să schimbăm personalitatea celuilalt dar, cel puţin, trebuie să fim pregătiţi să ne studiem propria persoană pentru a observa dacă o schimbare în comportamentul nostru poate genera reacţii satisfăcătoare.

Potenţialele bariere de comunicare nu depind doar de receptor respectiv de emiţător, ci şi de condiţiile de comunicare pe care trebuie nu numai să le cunoaştem ci şi să le controlam pentru ca procesul comunicării să capete şansa de a fi eficient.

  Luând în considerare şi motivele care generează aceste blocaje, întâlnim mai multe situaţii:

►ceea ce se spune nu poate fi auzit:
►ceea ce se aude nu poate fi înţeles:
► ceea ce este înteles nu poate fi acceptat:


   Socul cultural semnifică incapacitatea de a înţelege sau accepta persoane cu valori, standarde, stiluri de viaţă diferite. Etnocentrismul, adică credinţa că propria cultură este superioară oricărei alteia apare ca barieră atunci când comunicarea conduce la o atitudine de superioritate.  Oamenilor nu le este agreabil să li se vorbească "de sus" sau să li se spună că ideile lor sunt interesante, dar greşite. Vorbitorul nu poate descoperi dacă a fost auzit , înţeles, acceptat.

Barierele pot fi găsite în orice sistem comunicaţional şi de aceea e mai corect să spunem că mesajul transmis nu e niciodată mesajul receptat. Globalizarea mediului social, diplomatic, de afaceri necesită ca oameni să-şi desfăşoare o activitate eficientă în cadrul diferitelor culturi.  Comunicarea în acest context devine foarte complexă datorită variabilităţii şi întrepătrunderii diferitelor caracteristici culturale.

Luminita Paun, Psiholog, Anima Victoriei

Știri
24-11-2016
Cresterea si dezvoltarea la copii  >>>


12-11-2015
Te dor articulatiile?  >>>


30-09-2015
Sedinte de Comunicare Relationala in Anima Promenada  >>>


seatbelt